АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ВАШЕТО СЕМЕЙСТВО

ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ ОТ КОМБИНИРАНИ ОТСТЪПКИ:

 • ЗА ВАШЕТО ДЕТЕ
 • ЗА ВТОРИ ЧЛЕН НА ВАШЕТО СЕМЕЙСТВО
 • 50 % ОТ ИНТЕНЗИВЕН КУРС ЗА ВАС САМИЯ
Изпрати запитване

за кого е предназначен курсът

little KIDS

ЗА ДЕЦА В ПРЕДУЧИЛИЩНА
ВЪЗРАСТ

KIDS

ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 1 ДО 4 КЛАС

teens

ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 5 ДО 12 КЛАС

СЕРТИФИКАТНА
ПОДГОТОВКА

ЗА гимназисти

за курса

Advance in English

Програмите Advance in English са изградени на основата на комуникативния метод и други съвременни подходи при преподаването на английски.

В процеса на обучение се използват възможностите на най-новите технологии, приложими в областта, които способстват създаването на интерактивна мултимедийна среда и улесняват овладяването на езика, като се превръщат в забавна и разнообразна форма на обучение.

Програмите за отделните нива са в съответствие с Общата европейска езикова рамка и са ориентирани към подготовката на обучаемите и успешно полагане на съответните изпити на Университета Кеймбридж.

При завършване на курса, обучаемите получават сертификат за постигнато ниво на владеене на езика.

Продължителност: 8 месеца Старт на учебната година: 1 октомври 2018 Къде: 6 учебни центъра

... безплатно получавате

Advance in life

Чрез учене, децата могат да развият емоционална интелигентност, спонтанност и креативност, които им помагат да изразяват своята уникална същност. Ето защо създадохме програма Advance in Life. Чрез нея децата и юношите развиват увереност, себеуважение и желание да общуват и да изразяват себе си.

Програмата Advance in Life е интегрирана част от обучението по английски език, съобразена е с различните възрастови групи и включва три модула: “Моето Аз” (I, Me and Myself), “Аз и другите” (Me and the Important Others), “Аз и заобикалящата ме среда” (Me and the Environment), разпределени в 15 учебни часа.

Програмата ADVANCE in Life използва активни методи за учене, като ролеви игри, дискусии, визуални стимулации, презентации и проекти, които помагат на нашите ученици да изградят умения за:

 • Себепредставяне;
 • Работа в екип;
 • Справяне в конфликтни ситуации;
 • Вземане на решения;
 • Развиване на творчески умения и др.

advance in skills

Програмата Advance in Skills има за цел да подпомогне гимназистите да се ориентират в професионален план, като ги запознае с естеството на различните сфери и пътища, по които те биха могли да поемат, и успоредно с това да развие ключови умения, полезни за бъдещото им професионално развитие.

С Advance in Skills курсистите ще придобият умения като:

 • Изготвяне на мотивационно писмо;
 • Изготвяне на автобиография/портфолио;
 • Подготовка за интервю за работа;
 • Изготвяне на презентации;
 • Ефективно решаване на проблеми и екипна работа.

Защо да изберете Advance

AIM
99%

ОТ ДЕЦАТА НА АДВАНС ПОСТИГАТ ПОСТАВЕНАТА В НАЧАЛОТО НА ОБУЧЕНИЕТО ЦЕЛ

ADVANCE
95%

ИЗРАСТВАТ ЕМОЦИОНАЛНО С ПОМОЩТА НА ПРОГРАМАТА ADVANCE IN LIFE

ACHIEVE
92%

ОТ ЯВИЛИТЕ СЕ НА ИЗПИТ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ НА УНИВЕРСИТЕТА КЕЙМБРИДЖ ПОЛУЧАВАТ ОЦЕНКА A

изпрати запитване

За да получите повече информация относно курсовете, условията и записването, моля попълнете формата и ние ще се свържем с вас.